דף היובל – שנת החמישים לקראת המקדש

מטבע ציון יובל לשחרור ירושלים thumbnail

בפרוס היובל לחירות ירושלים כח אייר תשע"ו לקראת גאולת ירושלים הקדושה ובנין המקדש תשכ"ז-תשע"ו   מטבע היובל   עם פתיחת שנת היובל היא השנה החמישים לשחרור ירושלים הקדושה הטביעו תנועות הר הבית והמקדש מטבע לזיכרון המביעה את תכלית שחרור ירושלים-… תקראו עודדף היובל – שנת החמישים לקראת המקדש

על מצוות הביכורים, שתי הלחם וכבשי עצרת

מצות קריאה על הביכורים: משרשי המצוה. לפי שהאדם מעורר מחשבותיו ומציר בלבבו האמת בכח דברי פיו, על כן, בהיטיב אליו השם ברוך הוא ובברכו אותו ואת אדמתו לעשות פרות וזכה להביאם לבית אלהינו ראוי לו לעורר לבו בדברי פיהו ולחשוב… תקראו עודעל מצוות הביכורים, שתי הלחם וכבשי עצרת