הסנהדרין במקום הרבנות הראשית?« Back to Questions List

יצחק: האם אפשר להקים סנהדרין גדולה בימינו? ואם כן כיצד הסנהדרין תשתלב עם הרבנות הראשית או שהיא תהיה במקום הרבנות הראשית? אם אי אפשר להקים מהם התנאים להקמת סנהדרין
Posted by admin
Asked on 14/06/2016 19:09
0

אנחנו נסמוך בהר הבית וזה יפתור את הבעיה.

Posted by admin
Answered On 14/06/2016 19:11
0

אבל בינם לבין עצמם הם די מסוכסכים…לפחות ככה זה נראה מהצד

Posted by admin
Answered On 14/06/2016 19:11
0

מי שכולם מסכימים עליו…?

Posted by admin
Answered On 14/06/2016 19:10
0

ובימינו איך נדע מי הגדול בינהם? ויותר מסובך איך הם יחליטו בינם לבין עצמם מי הגדול בינהם

Posted by admin
Answered On 14/06/2016 19:10
0

אפשר לפי הרמבם אם רוב חכמי ישראל נמצאים בארץ ישראל. מתכנסים וסומכים את הגדול שהם והוא סומך את היתר. אם יש סמוכים אז אפשר להקים סנהדרין

Posted by admin
Answered On 14/06/2016 19:10
0

בימינו יהיה קשה לשלב אותם עם הרבנות הראשית?

Posted by admin
Answered On 14/06/2016 19:10