מי אנחנו

מתקדמים למקדש:

תנועה ליהודים שליבם פועם בקצב המקדש. כל עיכוב הפרעת קצב.
כל מעשה תיקון הלב.
גם בלילה לא ישכב ליבנו.
איני ישנה וליבי ער.

מטרה:

לחנוך בדורנו  את בית המקדש, במקומו בהר המוריה, כבית לה' לבדו יתברך עד העולם ולעשות רצונו בלבב שלם.
להגיע לקוו המטרה עם כמה שיותר יהודים ותומכים מן העמים.
להקים ולקיים את מצוות המקדש מן התורה שבכתב והתורה שבעל פה.
לשם כך  לשקוד על לימודי המקדש מעשה להלכה ולהקדים המעשה לנשמע.

להקים עובדי מקדש בכל הארץ ובעולם . לחדש המעמדות,ללמד כהנים לויים וישראלים להיות למשמר המקדש בטהרה. במועדים ובזמנים קבועים.

להעצים מאוד ראיית פני ה' בטהרה
לחדש תרבות המקדש בכל העשיות האנושיות. במוזיקה ובאמנויות הנוספות.
לכוון כלכלה ומשק  ומשפט וחינוך לשם המקדש ומכוחו.