תרומות

תנועת המקדש מקיימת ארועי תרגולים במשך השנה. אנא תעזרו לנו לשתף קהל רחב יותר בתרגולים שהם לא רק מבטאים כיסופים למקדש אלא גם לימוד למעשה לקראת חידוש העבודה במקדש.

תרגול ניסוך המים, סוכות תשע"ו