קרבן תמיד

1 year ago
נזר הקודש - המכון לכהנים

האם בבית המקדש השלישי יקריבו קרבנות?

האם בבית המקדש יקריבו קרבנות מן החי או יסתפקו רק במנחות בגלל חשש לצער ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
תרגול עבודת כהנים ברמת גן

בס"ד

בקרוב ייבנה בית המקדש במהרה בימינו
ואנחנו נהיה אחראים לעבוד את עובדת הקרבנות.
איך נעבוד אם לא נדע את ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
נזר הקודש - המכון לכהנים

לאורם נלך

הרב שמואל סלנט זצ"ל
ב' בשבט תקע"ו – כ"ט אב ה'תרס"ט

הרב שמואל סלנט, נולד בעיירה וולקוניק הסמוכה ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 years ago
נזר הקודש - המכון לכהנים

ב"ה

דוד יהודה אריה לייב "הרב הנזיר" זצ"ל
אלול ה'תרמ"ז – כ"ח אב ה'תשל"ב

הרב דוד יהודה אריה לייב כהן נולד בחודש ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
המרכז ללימודי המקדש

המרכז ללימודי המקדש

לע"נ שלמה וישי קרויזר ז"ל

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
קרבן תמיד הלכה למעשה

קרבן תמיד הלכה למעשה
מאת הרב יהודה קרוייזר

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
דברי הפתיחה לחבורת 'לשכת הכהנים' מושלם.pdf

דברי הפתיחה לחבורת 'לשכת הכהנים' מושלם

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
רגלי מבשר - כסלו תשע''ו.pdf

רגלי מבשר - כסלו תשע''ו

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
גליון תורת הקרבנות לה - כסלו תשע''ו.pdf

תורת הקרבנות
גליון תורת הקרבנות לה - כסלו תשע''ו

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 years ago
גליון תורת הקרבנות לח - אדר א' תשע''ו.pdf

תורת הקרבנות
גליון תורת הקרבנות לח - אדר א' תשע''ו

רשימת 18 הנושאים
הלכות עבודת השחר במקדש
א.
לבישת בגדי ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY