מחצית השקל

9 months ago
מכון המקדש

מעולם ההלכה

מצות מחצית השקל – האם נוהגת בזמן הזה?

שאלה: האם תרומת מחצית השקל נוהגת בזמן הזה מן התורה, או שמא ... See more

מחצית השקל תשע''ז

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
9 months ago
מכון המקדש

בס"ד

הרב הראשי לעפולה, הרב שמואל דוד, קורא לתושבי עפולה ולעם ישראל לתרום את תרומת מחצית השקל השנה למכון ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago
פורים בבית המקדש.pdf

חודש טוב

פורים בבית המקדש

מאת הרב אברהם בורשטין

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago
גליון תורת הקרבנות לח - אדר א' תשע''ו.pdf

שפתי כהן
דברי החפץ חיים זצוק"ל - להיכן ראוי ליתן מחצית השקל
[מתוך ההשמטה למשנ"ב סי' תרצ"ד]
(ראה דף 8)

וע"כ מן הראוי ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago
כיצד יביאו מחצית השקל לבית המקדש - מורחב.pdf

מה יעשו היום בבית המקדש?

כיצד יביאו מחצית השקל לבית המקדש - מורחב

מאת הרב אברהם בורשטין

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago

מחצית השקל – מאת הרב ישראל אריאל
פרק ב

התרומה למשכן והתרומה לקרבנות - שניהם יחד מכפרים על ישראל

התרומה למשכן ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago

מחצית השקל – מאת הרב ישראל אריאל
פרק ב

"מחצית השקל: למקדש וכליו - או לקרבנות?"

תרומת 'מחצית השקל' למלאכת המשכן ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 year ago

מחצית השקל - מאת הרב ישראל אריאל
פרק א
"הנמנע מלתרום 'מחצית השקל' – מבטל מצות עשה של תורה"

שינויים בערך מחצית ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY