הלכות מקדש

8 months ago
נזר הקודש - המכון לכהנים

אדם מישראל שנדר או נדב קרבנות לפני הרגל והביאם למקדש, יכול להקריבם בחג ולצאת באכילת בשרם ידי חובת שמחה, כך גם ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
8 months ago
נזר הקודש - המכון לכהנים

*ה'שמחה' האמורה ברגלים היא, שיקריב קרבן שלמים מעבר לשלמי חגיגה, ואלו הם הנקראים - 'שלמי שמחת חגיגה', שנאמר: 'וזבחת ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
8 months ago
נזר הקודש - המכון לכהנים

שלש מצוות עשה נצטוו ישראל לקיימן בכל חג משלשת הרגלים: ראייה, חגיגה ושלמי שמחה
(רמב"ם חגיגה א, א).

הלכה יומית ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
8 months ago
נזר הקודש - המכון לכהנים

בע"ה

דבר תורה לאור המקדש

פרשת אמור - פרשת המקדש
מצות קידוש השם – כיצד?
הרב ישראל אריאל שליט"א

נאמר בפרשה: 'שור ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
9 months ago
נזר הקודש - המכון לכהנים

פתרון לחידון המקדש
*אחרי מות קדושים*

*האם כהן שתרם כליה יכול לשרת במקדש?
וכן האם בהמה שחסרה כליה,
אפשר להקריבה ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
9 months ago
נזר הקודש - המכון לכהנים

בהמת חגיגה אינה באה מן החולין, אך מדברי חכמים מותר לקנות בהמה זו ממעות חולין ומעות של מעשר שני, ולכל הפחות, ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
9 months ago
נזר הקודש - המכון לכהנים

בע"ה

דבר תורה לאור המקדש

פרשת אחרי מות קדושים - פרשת המקדש
*השעיר המשתלח לעזאזל – וטעמי הקרבנות*
הרב ישראל ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
9 months ago
נזר הקודש - המכון לכהנים

חידון המקדש
מבית מכון המקדש

*חידת השבוע – לפרשת אחרי מות קדושים*

מבצע מכפיל ממשיך !!!
כל מי שעונה נכון על 4 ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
9 months ago
3 דקות מעניינות על פרשת השבוע - פרשת תזריע מצורע

בע"ה

שלום לידידי מכון המקדש!
3 דקות מעניינות על פרשת השבוע –

פרשת תזריע מצורע עם
הרב בנימין לנדאו ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
9 months ago
נזר הקודש - המכון לכהנים

פתרון לחידון המקדש - פרשת שמיני

לבונה משמשת במקדש גם במנחות וגם בקטורת, באלו מנחות לא היו מביאים את ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY